Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej

56-400 Oleśnica

Smolna 70

Tel: (71) 314-02-33

Przejdź do strony głównej

Piątek, 14 grudnia 2018

Zarządzenie 76

ZARZĄDZENIE Nr 76

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLNEJ

z dnia 09 stycznia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zasad przydziału pracownikom nieodpłatnie odzieży roboczej i ochronnej oraz zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym

w Szkole Podstawowej w Smolnej

Działając na podstawie art. Na podstawie art. 2378 § 1 w związku z art. 2376 § 1 i art. 2377
§ 1,2,3,4 Kodeksu Pracy

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się zapisy załącznika nr 1 zarządzenia  nr 54 z dnia 7 lutego 2014r .

 

§ 2

Pozostałe zapisy zarządzenia  nr 54 z dnia 7 lutego 2014r. pozostają bez zmian.

 

 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 09.01.2017 roku.

Dyrektor Szkoły

Dariusz Rzepka

 

Pliki do pobrania

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Zarządzenie 76
Data utworzenia:2017-11-22
Załączniki:
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Dokument wyświetlono:165
Rejestr zmian: